Now showing items 1-1 of 1

    • Koyunlarda karkas derecelendirmesi 

      Koyunlarda karkas derecelendirmesi canlı hayvan ve karkasta sübjektif olarak yapılmaktadır. Karkas derecelendirmesinde ülkelere göre farklı metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlarda karkas gelişimi ve yağlılık düzeyi dikkate ...