Now showing items 1-1 of 1

    • Hadislerin Yazılı Rivayeti Konusuna Oryantalistlerin Bakışı 

      Çam, Ülker (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Hadislerin sonraki nesillere sözlü ve yazılı olarak aktarılması konusuyla İslam âlimlerinin yanı sıra Oryantalistler de ilgilenmişlerdir. Söz konusu oryantalistler konuya İslam âlimlerinden farklı bir açıdan bakmışlardır. ...