Now showing items 1-1 of 1

    • Göç Olgusunun Sosyo- Ekonomik Boyutları:Sivas İli Örneği 

      Çağlak, Ebru (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Göç, sadece bizim ülkemizde değil; tüm dünya da var olan bir olgudur. Bütün toplumlar da insanlar, farklı nedenlerle, gönüllü yada gönülsüz yer değiştirmek zorunda kalabilmektedirler. Göçün nedenlerini genel olarak itici ...