Now showing items 1-1 of 1

    • Yahyâ Nazîm Divanı ( İnceleme- Tenkitli Metin ) 

      Çakır, Mustafa Sefa (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Yahyâ Nazîm, şair ve bestekâr yönüyle 18. yüzyılın önde gelen sanatçılarındandır. İstanbul'da doğmuştur ancak doğum tarihi tam olarak bilinememektedir. Vefat tarihi ise 1727'dir ve nerede vefat ettiği ile ilgili malumat ...