Now showing items 1-1 of 1

    • Çocuk İşçiliği(Sivas Örneği) 

      Çelik, Hatice (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Çocuk işçiliği problemi, sadece ülkemizde olmayıp, tüm Dünya’yı da saran bir sorun haline gelmiştir. Çalışmamızda da belirtildiği gibi çocuk işçiliğinin en önemli nedeni yoksulluk olarak görülmüştür. Ailelerin ekonomik ...