Now showing items 1-1 of 1

    • Sağlık Hizmeti Veren Kurumlarda Güncel Pazarlama Teknikleri 

      Çetin, Levent (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Devletin en büyük tedarikçi konumunda olduğu, sonuçları itibariyle insan hayatı ile doğrudan bağlantılı olan ve bu sebeplerle etik, ahlâkî ve hukukî sınırlandırmaları bulunan pazarlama fonksiyonunun sağlık sektöründe ...