Now showing items 1-1 of 1

    • Sivas'ta Kadın İstihdam Sorunları: Logit Model Uygulaması 

      Çinar, Adem (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Küreselleşen Dünya’da gelişen teknoloji insan gücüne olan ihtiyacın azalması ile birlikte kadınlar işgücü piyasasında kendilerine daha çok yer bulmaya başlamışlardır. Eğitimin düzeyinin artması, yeni istihdam alanlarının ...