Now showing items 1-1 of 1

    • Cüneyd-i Bağdâdî'nin Tevhid Anlayışı 

      Özbek, Gökhan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Cüneyd-i Bağdâdi (ö.298/910) III/IX. yüzyılda yaşamış Ehlisünnet tasavvuf anlayışının şekillenmesinde önemli katkıları olmuş büyük kurucu düşünürlerdendir. Döneminde Seyyidü‟t-Tâife, Tâcü‟l-Ârifîn gibi isimlerle anılmış ...