Now showing items 1-1 of 1

    • Geçmişten Günümüze Denizli Yöresi Sünnet Törenleri 

      Öztürk, Yadigar (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Denizli’de geçmişten günümüze sünnet töreni geleneklerinin incelendiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde yani giriş kısmında sünnetin tanımı ve kapsamı ile ilgili bilgilere yer verilmiş, ...