Now showing items 1-1 of 1

    • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanında Musiki 

      Şarkışla, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Aile fertleri, çocukluğunun geçtiği çevreler, devam ettiği eğitim ortamları ve nihayet öğretmen-akademisyen olarak bulunduğu kurumlar; Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın fıtrî hassasiyetiyle birleşerek derin musiki birikimine ve ...