Now showing items 1-1 of 1

    • İslam Hukukuna Göre Akit Mahalli 

      Akkurt, İsmail (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İslam hukukunda şahsın her türlü hakkı güvence altına alınmıştır. Bu haklar akitler içinde geçerlidir. Akitlerde tarafların haklarının korunması için sözleşmenin meşru bir şekilde kurulmasından sonra mahallin akdin muktezasına ...