Now showing items 1-1 of 1

    • Arap Grameri Açısından Len Edatı ve Kur'an'da Kullanılışı 

      Atalay, Hamide (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Arap gramerinde nevasıb/nasb edatları konusu önemli bir yere sahiptir. Zira nasb edatları fiili sadece nasb etmekle kalmayıp aynı fiile edatlara göre cümleye çok farklı anlamlar yüklemektedir. Bu da Arap grameri açısından ...