Now showing items 1-1 of 1

    • Terkip ve Tertip Açısından Kur'ân-ı Kerim'de Mef'ûller 

      Aydın, Muhsin (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      “Terkip ve Tertip Açısından Kur'ân-ı Kerîm’de Mef'ûller” adlı çalışmamızda nahiv ilminin en önemli konularından biri olan mef'ûlleri inceledik. Bu çalışmada, mef'ûllerin nahiv ilmindeki yerini belirlemeye ve nahivcilerin ...