Now showing items 1-1 of 1

    • Âşık Hüseyin Sümmânîoğlu Üzerine Bir Monografi 

      Baş, Şehhalil (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Âşık Edebiyatı, kökleri Sözlü Edebiyat Dönemine dayanan günümüzde hala filiz veren bir gelenektir. Türklerin var olduğu zamanlardan günümüze gelinceye kadar çeşitli evrelerden geçmiş, değişim ve gelişim göstermiştir. ...