Now showing items 1-2 of 2

  • Mekanistik İktisadi Zihniyetin Eleştirisi 

   Berat Demirci (2004)
   Mekanistik iktisadî anlayış, iktisadî olguları tarihî ve kültürel bağlamlarından kopartarak basitleştirmiştir. Basitleştirilen bilgiler, sınırlı bir zaman ve mekana bağımlı olmasına rağmen, bütün toplum ve çağlara geçerli ...
  • Osmanlı kozmos tasavvuru ve iktisat -Felsefi bir yaklaşım- 

   Berat Demirci (2008)
   Kozmoloji felsefenin bir dalı olmaktan çıkmıştır. Sosyal bilimler de genellikle bu alandan uzak dururlar. Oysa insan kültürel bir varlıktır ve dünya görüşü de kültürün en önemli unsurlarından biridir. Dünya görüşüyle ...