Now showing items 1-1 of 1

    • Anadolu Üst Miyosen Dönem Hipparion Faunası 

      Dağ, Ömer (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu tezin konusu, Üst Miyosen’de Anadolu’da yaşamış Hipparion’ lara ait fosil kayıtların ve biyocoğrafik ilişkilerinin lokal ve bölgesel düzeyde araştırılmasından oluşmaktadır. Literatür çalışması odaklı olan bu tez, bulunan ...