Now showing items 1-1 of 1

    • Asaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Sözcük Dünyası 

      Dalkürek, Oktay (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Dil bilim, dil adı verilen sistemi her formunda her yönüyle inceler. Dilin en eski kullanım alanlarından biri olan şiir sanatı da sözcüklerle ve cümlelerle var olduğundan şiir dilinin incelenmesi de dil bilimin inceleme ...