Now showing items 1-1 of 1

    • İflasın Ertelenmesi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

      Dalkıran, Osman Nuri (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İflas erteleme, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde belirtilerek, borç batağında bulunan ve bu durumdan kurtulma ümidi olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, borçlarını ödeyebilme, ...