Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye Kazakistan Dış Ticaretinin Yapısal Analizi 

      Delice, Yasir (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Türkiye ve Kazakistan arasında ortak din, dil ve kan bağının bulunması ve Kazakistan’ın diğer Türk devletlerine yakınlığı, Türkiye’nin Kazakistan ile ilişkisini artırma yönünde güdüleyici etkiler olarak öne çıkmaktadır. ...