Now showing items 1-4 of 4

  • Erol Güngör'de Dini Düşünce Boyutu 

   Doğan, Adem (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Erol Güngör milli-manevi değerlere önem veren ve bunu yazılarında ve kitaplarında en güzel şekilde ifade eden bir fikir adamıdır. O, dini ve milli değerlerden hareketle ürettiği fikirler ile hem kendi çağındaki sorunlara ...
  • Erol Güngör'de Dini Düşünce Boyutu 

   Doğan, Adem (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Erol Güngör milli-manevi değerlere önem veren ve bunu yazılarında ve kitaplarında en güzel şekilde ifade eden bir fikir adamıdır. O, dini ve milli değerlerden hareketle ürettiği fikirler ile hem kendi çağındaki sorunlara ...
  • Türkiye Kazakistan Dış Ticaretinin Yapısal Analizi 

   Delice, Yasir (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türkiye ve Kazakistan arasında ortak din, dil ve kan bağının bulunması ve Kazakistan’ın diğer Türk devletlerine yakınlığı, Türkiye’nin Kazakistan ile ilişkisini artırma yönünde güdüleyici etkiler olarak öne çıkmaktadır. ...
  • Yerel Ekonomik Kalkınmada Sanayi Bölgelerinin Rolü: Sivas İli Örneği 

   Doğan, Hatice (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ekonomik yönden büyüme ve kalkınma hedefi bulunan ülkeler, sosyoekonomik açıdan dengeli bir ortam oluşturmayı amaçlanmaktadır. Çünkü hemen hemen her ülkede ekonomik ve sosyal faaliyetler konusunda farklılıklar ...