Now showing items 1-1 of 1

    • Cemaleddin Afgani’nin Modern İslam Siyaset Düşüncesi 

      Doğan, Cansu Şen (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Yenilikçi hareketin liderlerinden biri olan Cemaleddin Afgani, İslam ülkelerinde bu yenilikçi arayışın vücuda geldiği dönemde ortaya çıkan önemli bir şahsiyettir. Afganistan, İran, Türkiye ve Mısır’ında aralarında yer ...