Now showing items 1-1 of 1

    • Son İnen Âyetlerle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi 

      Doğan, Osman (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İslam’ın temel iki kaynağından ikincisi olan hadisler, bize Hz Peygamberden onun ashâbı ve onlardan da tâbiîn ve onları takip eden nesiller kanalı ile rivâyet edilerek gelmiştir. Bu rivâyet ediliş şekli her zaman kusursuz ...