Now showing items 1-1 of 1

    • Akdağmadeni İlçesi Ve Köylerindebulunan Selçuklu Sikkeleri 

      Ekici, Mercan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Sikke, uygarlık tarihi boyunca önemli buluşlardan biri olmuş ve ticaret hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılmıştır. Ülkelerin uluslar arası ilişkilerinde para politikası her devirde önemli bir yere sahip ...