Now showing items 1-1 of 1

    • Kavram ve Olgu Yönüyle Kur'ân'da Ticaret 

      Güneş, Cengiz (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu araştırmada ticaret olgusunun Kur’ân bütünlüğü içerisinde ele alınması hedeflenmiştir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ticaretin kavramsal çerçevesini inceledik. İkinci bölümde ise Kur’ân’a göre ...