Now showing items 1-1 of 1

    • Ortaçağ’da Türkler’de Yırtıcı Kuşlarla Avcılık 

      Karasu, Ahmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Avcılık yüzyıllarca birçok toplum tarafından yapılmıştır. İnsanlar avcılığı hem karada hem de havada yapmışlardır. Havadaki avcılığı yırtıcı kuşlar aracılığı ile devam ettirmişlerdir. Mezopotamya ve Mısır Uygarlıklarına ...