Now showing items 1-1 of 1

    • Tefhîmü'l Kur'ân'da Kur'ân Kıssaları 

      Kasaboğlu, Kevser (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Kur’ân, ana gayesi insanları hidayete ulaştırmak olan, bu yolda onlara rehberlik eden ilahi bir kitaptır. Kur’ân’ın bu rehberliği yaparken, mesajının etkili bir şekilde insanlara ulaştırılmasını sağlayan metotlarından biri ...