Now showing items 1-1 of 1

    • Sivas İmranlılı Ozan İsa Koç Türkülerinin Derlenmesi 

      Kayapınar, Uğur (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada Sivas ili İmranlı ilçesinde ozanlık geleneğinin yaşayan temsilcilerinden Ozan İsa KOÇ’un eserleri incelenecektir. Sanatçının eserlerinin gelecek kuşaklara doğru bir biçimde ulaştırılması ve ölümsüzleştiril ...