Now showing items 1-1 of 1

    • Çok Değişkenli Verilerin Grafiksel Sunumu 

      Kulaç, Elanur (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada çok değişkenli verilerin çeşitli grafiklerle sunumu yapılmıştır. Tek değişken ve çok değişken farkının anlaşılabilmesi adına tek değişkenli birçok grafik türü de çizilmiştir. Grafikler çizilirken 8 adet ...