Now showing items 1-1 of 1

    • Ru'yetullah İle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi 

      Limon, Hasan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Ru’yetullah, dünyada ve ahirette Allah’ı görmek anlamına gelmektedir. Sahabe döneminde Hz. Peygamber’in miraçta Allah’ı görüp görmediği tartışılmış, II/VIII. asırda Cehm b. Saffân ile Sümeniyyye arasında cereyan eden ...