Now showing items 1-3 of 3

  • ABDULLAH EDİB VE ALLAH’IN SIFATLARININ TASNİFİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 

   Abdullah Edib Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılların- da yaşamış alimlerden biridir. Daha çok edebi yönüyle tanınan Edib çeşitli eserler vermiştir. Beyânü’l-Hak dergisin de yayınlamış olduğu bir makalede Allah’ın ...
  • CAHIZ’A GÖRE HİLAFET 

   Cahız’a göre halifeyi Allah değil insanlar belirlenmektedir. Bu gö- revi yapacak kişilerin yönetme kabiliyetine sahip dürüst kişiler ol- ması gerekir. Onların sadece dürüst veya dindar olmak bu iş için yeterli değildir. ...
  • CAHIZ’IN BİLGİ ANLAYIŞI 

   Cahız’a göre bilgi varlık değil, sıfattır. İnsanlar bilgiyi çevrelerinde- ki varlıklardan gözlemleyerek alırlar. Ona göre bilgi kaynağı, beş duyu, akıl ve haberdir. Ancak Allah’ın bilgisi insanlarınkinden farklı olup var ...