Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Teymiyye'de Muhkem ve Müteşabih Anlayışı 

      Pınarbaşı, Muhammed Mustafa (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Kur’an-ı Kerim’deki Al-i İmran suresi 7. ayette yer alan muhkem ve müteşabih kavramlarına tefsir tarihi boyunca birçok farklı anlam yüklenmiştir. Bu çalışmada, bahsi geçen kavramları meşhur İslam alimi İbn Teymiyye’nin ...