Now showing items 1-1 of 1

    • Arap Dili ve Belâgatı Açısından Vâv Edatının İncelenmesi 

      Sancaktar, Celil (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Vâv edatı Arapça’da en çok kullanılan ve birçok farklı işlevi olan bir edat olup Türkçe’ye de geçmiştir. Vâv edatının bu çok yönlü işlevinden dolayı, içinde bulunduğu kelime ve özellikle cümlenin yapısında hangi işlevde ...