Now showing items 1-1 of 1

    • Richard Rorty’nin Radikal Postmodernizmi ve Siyasi Uzanımları 

      Selim, Ferdi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Richard Rorty, Pragmatizmin çağdaş bir yorumu olan Yeni Pragmatizmin en önemli temsilcisidir. O hem unutulmaya yüz tutan Pragmatizmi yeniden canlandırmış hem de ona daha etkileyici bir görünüm ve çağdaş bir boyut kazandırmıştır. ...