Now showing items 1-3 of 3

  • İran Kaynaklı Halk Hikâyelerinin Yazı Çevrimi ve İncelemesi 

   İşleyen, Asiye (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Halk hikâyeleri, anonim halk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde halk hikâyelerinden yararlanarak geçmişteki toplumların yaşantıları, inançları ve öğretileri hakkında bilgi sahibi olunabilir ve geçmiş ...
  • İran'da Yaşayan Türklere Ait Halk Hikâyeleri Üzerinde İncelemeler 

   Küsmüş, Aysu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Toplumların yaşadığı olayları inceleyebilmek için başvurduğumuz halk edebiyatı türlerinden birisi de halk hikâyeleridir. Çalışmamızdaki hikâye metinleri de geçmişi aydınlatmak adına bize ışık tutmakta, yolumuzu aydınlatmaktadır. ...
  • Türkiye'de Festivaller ve Şenlikler 

   Türkmen, Nilgün (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   TÜRKMEN, Nilgün, Türkiye’de Festivaller ve Şenlikler, Doktora Tezi, Sivas, 2017. Festival ve şenlikler, eğlence türleri arasında sayıları itibariyle en fazla yer tutan ve tarihçeleri açısından da en köklü olan etkinliklerin ...