Now showing items 1-1 of 1

    • Kültürel Küreselleşme ve Televizyon 

      Topçu, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      1980’lerden sonra küreselleşme oldukça yaygınlaşmış ve kavram olarak da sıklıkla kullanılır olmuştur. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında; iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon ...