Now showing items 1-1 of 1

    • Eş'arî Makâlât Geleneğinde İmâmiyye Algısı 

      Toru, Ümüt (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Mezhepler Tarihi araştırmaları, diğer hiçbir bilim dalıyla kıyaslanamayacak düzeyde insan etkisine açık araştırmalardır. Zira bir mezhepler tarihi müellifinin herhangi bir mezhebe yönelik algısı, onu tasnifinden onun ...