Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’deki Bankaların Etkinlik Analizi Vza Ve Ahp Uygulaması 

      Uçar, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu çalışmada performans ve performansın temel kavramları olan etkinlik, verimlilik kavramları açıklanmış, performansın ölçüm metotları üzerinde durulmuştur. Çok kriterli problemlerde etkinliğin ölçülmesi ve kriterlerin ...