Show simple item record

dc.contributor.authorBülent Ünver
dc.contributor.authorJülide Tanyolaç
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:08Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1300-0179
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRNeE1qYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1148
dc.description.abstractBu çalışmada Tödürge Gölü'nden Nisan-Kasım 1994 tarihleri arasında yakalanan 674 adet Leuciscus cephalus L, 1758 (tatlısu kefali)"un eşey dağılımı, yaş kompozisyonu, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü saptanmıştır. I-VII yaşları arasında dağılım gösteren örneklerin %68.25'i dişi, %31.751 erkek bireylerden oluşmuştur. Saptanan minimum ve maksimum çatal boy değerleri 53 ve 287 mm, ağırlıkları 1.5 ve 347.1 g'dır. Von Bertalanffy bağıntısına göre boyca ve ağırlıkça büyüme denklemleri dişi ve erkeklerde sırasıyla; $L_t=474.19 [1-e^{-0.10608(t+0.3805)}] , L_t=545.26 [1-e-^{0.07919(t+0.7563)}] ve W_t=l565.39[1-e^{-0.10608(t+0.3805)}]^{3.0964} W_t=2287.67[ 1-e^{-0-07919(t+0.7563)}]^{3.0376}$ 'dır. Boy-ağırlık İlişkisi dişiler için $W=0.0101L^{3.0964}$ , erkekler için $W=0.0121L^{3.0376}$ 'dır. Ortalama kondisyon faktörü dişiler için 0.81 ve erkekler için 1.07 olarak hesaplanmıştır. Eşeysel olgunluk yaşı erkeklerde 11,111, dişilerde III-IV olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, sex and age compositions, age-length, age-weight, length-weight relations, condition factors were investigated on 674 chub {Leuciscus cephalus L, 1758) specimens caught from Lake Tödürge, Sivas between April and November 1994. The age composition of L. cephalus specimens were between I-VH years and sex percentages were calculated as 68.25 % for females and 31.75 % for males. Determined minimum and maximum forklength values were 53 and 299 mm; weights were 1.5 and 347.1 g. Von Bertalanffy equations of L cephalus specimens as length-growth and weight-growth were established as $L_t=474.19 [1-e^{-0.10608(t+0.3805)}]$ for females; $L_t = 545.26 [1-e^{-0.O7919(t+0,7563)}]$ for males and $W_t=l565.39[1-e^{-0.10608(t+0.3805)}]^{3.0964}$ for females and $W_t = 2287.67[1-e^{-0.07919(t+a7563)}]^{3.0376}$ for males. Length-weight relationship were found for female and male specimens as W= 0.0101 $L^{3.0964}$ and W= 0.0121 $L^{3.0376}$, respectively. Average condition factor values were estimated as 0.81 for females and as 1.07 for males. According to findings; sexual maturity age of female and male L cephalus specimens were III-IV and II-III, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.titleTödürge Gölü'ndeki (Zara/Sivas) tatlısu kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)' nin büyüme özelliklerien_US
dc.title.alternativeGrowth properties of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Lake Tödürge (Zara/Sivas)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Zoologyen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issuesupp1en_US
dc.identifier.endpage270en_US
dc.identifier.startpage257en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record