Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Mehmet
dc.contributor.authorŞenol, Mehmet Murat
dc.date.accessioned2020-01-21T12:36:39Z
dc.date.available2020-01-21T12:36:39Z
dc.date.issued2018tr
dc.date.submitted2018-08-11
dc.identifier.otherxii, 133
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12149
dc.description.abstractMuhasebe, karar alacak taraflar için önemli finansal bilgileri sunan bir organizasyondur. Bu açıdan muhasebenin ürettiği bilgilerin kalitesi hayati öneme sahiptir. Kaliteli bilgi üretimini etkileyen faktörlerden en önemlisi ise kuşkusuz muhasebe temel kavramlarına uygun olarak muhasebe uygulamamalarının yürütülmesidir. Bu çalışmanın temel amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve meslek stajyerlerinin bakış açılarıyla muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamamalarının değerlendirilmesidir. Ayrıca deneklerin muhasebe temel kavramlarına yönelik genel düşüncelerini tespit etmek de amaçlar içinde yer almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Sivas SMMM Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden toplam 123 SMMM ve SMMM stajyerleri üzerinde bir anket uygulaması olmuştur. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,838 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda deneklerin, temel kavramların önemine ve gerekliliğine yönelik yaklaşımlarının çok olumlu olduğu; ancak kavramların geneli açısından muhasebe uygulamalarında bu kavramlara uygun hareket etme düzeylerinin “Orta Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu saptanmıştır. Kavramlar açısından tek tek değerlendirme yapıldığında, sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, tutarlılık, ihtiyatlılık, önemlilik ve tam açıklama kavramlarına orta düzeyde; dönemsellik, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarına ait katılımın ise çok katılırım düzeyinde olduğu; özün önceliği kavramına ise tam katılırım düzeyinde katılımın olduğu belirlenmiştir. Yapılan anlamlılık analizlerinde, anket ifadelerine katılım düzeylerinde deneklerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, ünvanları ve mesleki deneyimleri açısından anlamlı farklılık bulunmuştur.tr
dc.description.abstractAccounting is an organization that provides important financial information for the decision makers. In this respect, the quality of the information produced by the accountant is vital. The most important factor that affects the production of qualified information is, of course, carrying out of accounting applications in accordance with the basic concepts of accounting. The main purpose of this study is to evaluate the accounting practices in terms of basic accounting concepts from the perspective of the independent accountant and financial advisors and professional interns. It is also aimed to determine general considerations of subjects for accounting concepts. In order to realize these goals, a questionnaire was applied on a total of 123 SMMM and SMMM interns registered in Sivas Chamber of SMMM during June and July of 2018. The obtained data is analyzed with SPSS 22 package program and Cronbach's Alpha Internal Consistency Coefficient is estimated as 0.838. As a result of the research, it is determined that the subjects' approach to the significance and necessity of basic concepts is very positive. However, in accounting practices, the level of compliance with these concepts is at the level of "Intermediate Participation". When the concepts are evaluated one by one, moderate participation level is detected in the concepts of social responsibility, personality, continuity, consistency, prudence, materiality and full explanation; high participation level is determined in the concepts of periodicity, cost-based, impartiality and documentation and participation; lastly full participation level is specified for the concept of selfesteem. Finally according to significance tests’ results, there is a significant difference among the levels of participation in the questionnaires in terms of the subjects' gender, age, educational status, titles and professional experiencetr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMuhasebe Temel Kavramlarıtr
dc.subjectSMMMtr
dc.subjectMuhasebetr
dc.titleMuhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırmatr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record