Show simple item record

dc.contributor.authorGülendame Saygı
dc.contributor.authorZübeyde Akın
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:20:54Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:20:54Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNE5UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1338
dc.description.abstractBu çalışma, Ascaris lumbricoides yumurtaları üzerindeki araştırmalarımızı ele alan makalenin bir devamı niteliğindedir. Bağırsak parazitlerinin farklı topluluklarclaki dağılımı ile ilgili olarak yıllardır yaptığımız taramalarda Trichuris trichiura'nm yumurtalarının kabuklarının san-kahve, kırmızı ya da turuncu renklerde olabildiğini gözledik. Kabuğun farklı renklerde olmasının, yumurtanın döllenip-döllenmemiş olması ile bir ilgisinin olup olmadığını belirlemek istedik. Diğer yandan da selofan bant (SB) yöntemiyle elde edilen perianal bölge materyeiindeki E. vermicularis yumurtalarının içindeki larvaların bant üzerine basınç uygulamakla dışan çıkıp çıkmadıklarını saptamayı amaçladık. Farklı renkli T. trichiura yumurtaları içeren dışkı örnekleri ayn ayrı temiz erlenmeyer içinde temiz ve %0. l oranında formalin içeren çeşme suyunda süspansiyon haline getirildi ve arada sırada çalkalanarak 20-25° C'de inkübe edildi. Bu şekilde inkübe edilen yumurtalarda embriyo gelişmesi bir aydan fazla zaman aldı. T. trichiura yumurtalarının içinde larva gelişmesi A. lumbricoides yutnurtalanndaki gelişmeye kıyasla daha zor oldu ve bu yumurtalara da basınç uygulanınca larva tıkaçlardan birine yakın bölgeden dışan çıktı. Dışarı çıkan larva canlı değildi ve görünümü daha çok atılmış bir kütikülü andırıyordu. Ne yazık ki yumurtaların farklı renkte görülmesinin nedeni ya da nedenleri saptanamadı. SB preparatlanndaki E. vermicularis yumurtalarının üzerine basınç uygulanınca larva hemen daima aynı bölgeden dışan çıktı; fakat her halde seloteypin yapışkanlığından ötürü, larvalann hareketi gözlenemedi. SB preparatına kenarlarından 1-2 damla iyot eriyiği eklenince larvanın ve yumurta kabuğunun görünümü daha bir netleşti. İyot yerine sirke eklenmesi, başlangıçta larvaların aktivitesini artırdı ama bir süre sonra onların yaşamlarım yitirmelerine yol açtığı gözlendi.en_US
dc.description.abstract: This study is complementary to our previous work on Ascaris lumbricoides eggs. For years, in our surveys related to the distribution of intestinal parasites in different populations we have observed Trichuris trichiura eggs with various eggshell colors. The most frequent color was yellowish-brown; the second, red colored ones; and the third, an orange color. We wondered whether this variability in the colors of eggshells was due to the fertilized or unfertilized character of eggs. In this study, we have tried to produce embryonization of Trichuris trichiura eggs with different eggshell colors. For this purpose, fresh stool specimens which contained T. trichiura eggs with different colored eggshells were suspended in clean tap water containing 1% formalin in a flask; incubated at 20-25° C and shaken from time to time. Water was replaced when necessary. Embryonization took more than a month and the eggs opened from the same side, near one of the two plugs, when we applied pressure upon the coverslip either with a pencil or a finger. The freed larvae were more like shedded cuticles rather than a live, moving larva. Although we did not succeed in determining the reason for variability in colors of the eggshells in T. trichiura eggs, we have observed the complete or partial development of larvae in these eggs. However, we were not able to differentiate between the fertilized and unfertilized eggs of T. irichiura. When we applied pressure to Enterobius vermicularis eggs in cellophane tape preparations, eggs always opened in a cracked manner from the more pointed side of the egg. Since cellophane tape was sticky we could not observe the movement of the freed larvae. The appearances of both the eggs and the larvae improved and cleared when we added 1 -2 drops of iodine solution to the preparation from the sides of tape. However, the addition of 1-2 drops of vinegar stimulated the movement of larvae within the eggshell at first, then they lost their viability after a while.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleBazı nematod yumurtaları üzerindeki gözlemlerimiz (2. Trichuris trichiura ve enterobius vermicularis yumurtaları)en_US
dc.title.alternativeObservation on some nematod eggs: (2. Eggs of Trichuris trichiura and enterobius vermicularis)en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record