Show simple item record

dc.contributor.authorHülya Yolcubal Güreli
dc.contributor.authorMehmet Akyazı
dc.contributor.authorT. Fikret Sezen
dc.contributor.authorÖzlem Toprak
dc.contributor.authorM.Yasin Canbolat
dc.contributor.authorFiliz Koçak
dc.contributor.authorAyşegül Özkan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:32:40Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:32:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1016-9164
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVek56TTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2569
dc.description.abstractOrta Pontid Tektonik Kuşağında, Anatolid-Pontid Tektonik Kuşağı sınırındaki, Tokat ilinin kuzeybatısında yer alan inceleme alanındaki stratigrafik birimler incelendiğinde tüm Pontid Tektonik Kuşağında olduğu gibi bir temel örtü ayırdımının varlığı saptanmıştır. Temel kayaçları üzerinde uyumsuzlukla yer alan örtü kayaçlarından özellikle çeşitlilik ve fosil içeriği bakımından oldukça ilgi çekici olan Üst Mesozoyik yaşlı örtü birimlerine detay yaş verilerek yöre stratigrafisi kurgulanmış ve çalışma alanının, jeolojik ve stratigrafik konumuna yönelik bulgular saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe presences of base-cover separation are established as all Pontid Tectonic Belt when stratigraphic units are investigated in the studied area that is located at the northwest of Tokat city. Upper Mesozoic cover units are one of cover units located uncormably on base units and are interesting in terms of fossil content and diversity. In this study, these units are dated as detail and stratigraphy of region is constructed according to these ages. In addition, data of the geologic and stratigraphic positions of study area are observed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleTurhal-Pazar-Zile (Tokat) Yöresinin Üst Mesozoyik stratigrafisien_US
dc.title.alternativeThe Upper Mesozoic stratigraphy of Turhal, Pazar, Zile (Tokat) regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Jeoloji Bültenien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume57en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record