Now showing items 1-1 of 1

    • Dindarlık Ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 

      Zengin, Ayşe Çağrıcı (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Bu tezin amacı, dindarlığın toplumsal cinsiyet ayrımcılığı üzerindeki etkisini tespit etmek ve açıklamaktır. Genellikle dindarlığın manevi, cinsiyet ayrımcılığının ise dünyevi bir alana karşılık geldiği düşünülür. Oysa bu ...