Now showing items 1-1 of 1

    • Toplumsal Değişim ve Eğitim Üzerine 

      Vahap Sağ (2003)
      Bu makalede toplum, toplumsal değişme ve eğitim olguları genel anlamlarıyla ele alınmış olup, farklı düşünürlerin konuyla ilgili görüşleri arasından bir senteze ulaşılacak kavramlar açıklanmış ve bunlar arasındaki ilişkiler ...