Realtime Access Map

DSpace@Cumhuriyet digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Sivas Cumhuriyet University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publictions available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

|| Sivas Cumhuriyet University || Library || Open Access Policy || About Open Access || User Guide ||

Select a community to browse its collections.

Araştırma Çıktıları | Scopus [6357]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [3405]
Araştırma Çıktıları | WoS [6199]
Enstitüler [317]
Fakülteler [100]
Meslek Yüksekokulları [0]
Rektörlüğe Bağlı Bölümler [11132]
Rektörlük ve İdari Birimler [2]
Süreli Yayınlar [2]
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı [0]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [0]
Yüksekokullar [0]
 • Hazreti Hatice Sempozyumu Bildirileri 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2015)
  Tarih boyunca ve daima Müslümanların Hz. Peygamber'e ve ailesine gösterdikleri teveccüh hiç eksilmemiş, aksine giderek artmıştır. Hz. Peygamber'e ve onun sünnetine uymak, ancak onu sevmek ve onu örnek almakla gerçekleşir. Onu ...
 • Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. FÂTIMA 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2017)
  İslam tarih, kültür ve medeniyetimizde müstesna bir yere sahip olan ve toplumumuzun her kesimi tarafından sevilen Hz. Fâtıma gibi önemli değerin şahsında İslamiyet'in yeniden okunması ve insanımıza doğru bir biçimde ...
 • Üniversite Öğrencilerinin Yurtları Tercih Etme Nedenlerinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği 

  Yüksel, Nurşen (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Barınma ihtiyacı yüzyıllar boyunca insanın en temel gereksinimlerinden biri olmuştur. Barınma yeri güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bunun yanı sıra kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimide etkileyen ...
 • DOĞU VE BATI ARASINDA İBN RÜŞD 

  Özdeş, Talip; İlahiyat Fakültesi (2008)
  İslâm dünyasının batıyla yüzleştiği en uç bölgede birkaç bilim dalında birden kendisini yetiştirerek İslâm medeniyetini çeşitli veçhelerden insanlığa sunma başarısını göstermiş olan İbn Rüşd, pek çok açıdan incelenmeyi ...
 • DOĞU VE BATI ARASINDA İBN RÜŞD 

  Özdeş, Talip; İlahiyat Fakültesi (2008)
  İbn Rüşd, şüphesiz Batı İslâm dünyası yani Endülüs’ün en büyük filozofudur. Müslüman olmayan batılı filozofların esin kaynağı olması da onun bu büyüklüğünün göstergelerinden birisidir. Ancak biz onun başkaları üzerindeki ...
 • Faiz Oranı Ve Döviz Kurlarındaki (Euro/Dolar) Değişiminin Banka Pay Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (2002-2018) 

  Sarıgüzel, Aslıhan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızda faiz oranı ve döviz kurlarındaki değişimin banka pay senedi getirilerine etkisi incelenmiştir. Çalışma 2002:01-2018:12 dönemlerini kapsamaktadır. Çalışmada BIST’ de işlem gören banka pay senedi getirileri ...
 • Hazreti Osman 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi; onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ...
 • Hazreti Ali 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  İnsanın elindelilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve ...
 • Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan 

  Yıldız, Alim; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2014)
  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur Salat ve selam, O’nun sevgili Resulüne, pak ehli beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. Allah’ın izniyle Ramazan ayı içerisinde Sivas Müftülüğümüzün ...
 • Hazreti Ebu Bekir 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi; onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu vardır. ...

View more