Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Hazreti Hatice Sempozyumu Bildirileri 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2015)
  Tarih boyunca ve daima Müslümanların Hz. Peygamber'e ve ailesine gösterdikleri teveccüh hiç eksilmemiş, aksine giderek artmıştır. Hz. Peygamber'e ve onun sünnetine uymak, ancak onu sevmek ve onu örnek almakla gerçekleşir. Onu ...
 • Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. FÂTIMA 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2017)
  İslam tarih, kültür ve medeniyetimizde müstesna bir yere sahip olan ve toplumumuzun her kesimi tarafından sevilen Hz. Fâtıma gibi önemli değerin şahsında İslamiyet'in yeniden okunması ve insanımıza doğru bir biçimde ...
 • DOĞU VE BATI ARASINDA İBN RÜŞD 

  Özdeş, Talip; İlahiyat Fakültesi (2008)
  İslâm dünyasının batıyla yüzleştiği en uç bölgede birkaç bilim dalında birden kendisini yetiştirerek İslâm medeniyetini çeşitli veçhelerden insanlığa sunma başarısını göstermiş olan İbn Rüşd, pek çok açıdan incelenmeyi ...
 • DOĞU VE BATI ARASINDA İBN RÜŞD 

  Özdeş, Talip; İlahiyat Fakültesi (2008)
  İbn Rüşd, şüphesiz Batı İslâm dünyası yani Endülüs’ün en büyük filozofudur. Müslüman olmayan batılı filozofların esin kaynağı olması da onun bu büyüklüğünün göstergelerinden birisidir. Ancak biz onun başkaları üzerindeki ...
 • Hazreti Osman 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi; onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ...
 • Hazreti Ali 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  İnsanın elindelilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve ...
 • Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan 

  Yıldız, Alim; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2014)
  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur Salat ve selam, O’nun sevgili Resulüne, pak ehli beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. Allah’ın izniyle Ramazan ayı içerisinde Sivas Müftülüğümüzün ...
 • Hazreti Ebu Bekir 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi; onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu vardır. ...
 • Mü'minlerin Annesi Hz. Âişe 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2017)
  Risâletin 4. yılında (M.614) Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teymoğulları kabilesine mensup Hz. Ebû Bekir (ra), annesi Kinâne kabilesinden Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir’dir (rah). Babasının mensup olduğu Teym kabilesinin ...
 • Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu 1. Cilt 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve yöntemi ...
 • Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu 2. Cilt 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve yöntemi ...
 • Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu 3. Cilt 

  Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
  İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve yöntemi ...
 • Her Yönüyle Kanser 

  Ataseven, Hilmi; Sayın, Koray; Tıp Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında kanser, ikinci sırada yer almaktadır. Her altı ölümden birinin kanser ile ilişkili olduğu ve kanserden ölümlerin %70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ...
 • Yahyâ Nazîm Divanı 

  Mustafa Sefa ÇAKIR (09.04.2020)
  Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan ...
 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

  Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Sizlere İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonunu sunmaktan onur duymaktayım. İSNAD Atıf Sistemi, Türkiye veya İslam dünyası merkezli olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi bulunmamasından ...
 • Nesîmî Kitabı 

  Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
 • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

  Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
  Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
 • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

  Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
  Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
 • Heşt bihişt 

  Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Sivas Belediyesi, 2015)
  Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyet'e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas hem ülkemizin en önemli ...
 • Şemseddin SivasÎ : Mevlid 

  Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Be Yayınları, 2015)
  XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan ve Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı veya Türk İslâm Edebiyatı gibi farklı adlarla anılan edebiyat, dini referans alan bir edebiyattır. İslâmî ilimlerin tamamında olduğu gibi bu ...

View more