Recent Submissions

 • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

  Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...
 • Osmanlı Devlet Dairelerinde Mesai Kavramı ve Uygulaması (18.-20. Yüzyıllar) 

  Yüksel, Ahmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
  Osmanlılarda mesai konusunun müstakil surette işlendiği bir çalışmanın olmayışının literatürde önemli ve doldurulması gereken bir boşluk oluşturduğu düşüncesinden hareketle girişilen bu araştırma, arşiv vesikaları ışığında ...
 • Osmanlı İstihbarat Ağı ve İmam Mansur 

  Rusya Kırım’ı ilhak ettikten sonra gözünü Kafkas topraklarına dikmişti. Gürcistan’a kadar sokulunca vaziyet Kafkas halkları için tehlikeli bir boyut kazandı. Bu nedenle süratle harekete geçmek gerekiyordu. O güne kadar ...