Now showing items 1-2 of 2

  • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
  • Seyyid Ahmed Muhtâr Belhî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri 

   Okurkan, Mustafa (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Osmanlı’nın son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış olan, hem HamzavîMelâmîliğinin son temsilcisi hem de Murâd Buhârî Dergâhı’nın son Nakşbendî postnişîni olan Seyyid Ahmed Muhtâr Belhî’nin hayatı, eserleri ve ...