Now showing items 1-2 of 2

  • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

   Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...
  • Yahyâ Nazîm Divanı 

   Mustafa Sefa ÇAKIR (09.04.2020)
   Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan ...