Now showing items 1-1 of 1

    • Tokat/ Niksar Yakınçağ İskeletlerinin Antropolojik Analizi 

      Köroğlu, Tolga (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      KÖROĞLU, Tolga,. Tokat/Niksar Yakınçağ İskeletlerinin Antropolojik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2016. İnsanlık avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş aşamasında biyokültürel yönden birçok değişim geçirmiştir. ...