Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Dış Borç Gelişimi Ve Ekonomik Etkileri 

      Dursun, Benazir (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Dış borç, Türkiye gibi yükselen piyasalar ve azgelişmiş ülkeler için en önemli sorunlardan birisidir. Borçların artması hem borç yükünü ,hem de dış borç anapara ve faiz ödemelerini arttırmıştır. Bu da borç ile finanse ...